Wsparcie z UE

 

KAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy KAMET Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz pomocy w bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Całkowita wartość projektu: 324 896,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 324 896,13 PLN

Informacja

 

 

 

 

Informacja

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

4. Oś priorytetowa:

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 

Działanie 4.3:

Kredyt technologiczny

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji mechanicznych zabezpieczeń mienia”

 

Celem głównym planowanej inwestycji technologicznej jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
KAMET Sp. z o.o. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie opracowanej przez jednostkę badawczą nowej, nie stosowanej na świecie dłużej niż 5 lat technologii wytwarzania mechanicznych zabezpieczeń mienia, która umożliwia wytwarzanie znacząco udoskonalonych i nowych wyrobów.

Inwestycja zakłada zakup szeregu nowoczesnych środków trwałych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy i charakteru prowadzonej działalności – co przyczyni się do osiągnięcia powyżej wspomnianego celu głównego.

                           

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z  Polityką prywatności.  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi